Banner
НачалоЗа насКурсове за заварчициПрофесионално обучениеХотелКонтакти
Записване

Курсовете са съгласно обявения календарен план за годината. Записването за тях се осъществява на посочените в сайта адреси за контакт. Заангажирането на легла в Хотела може да се осъществи, както по телефона на Регистрацията, така и чрез запитване от интернет-страницата.
Необходими документи за кандидатстване

  1. Молба по образец
  2. Медицинско свидетелство
  3. Документ за завършено основно образование
  4. Свидетелство за правоспособност на заварчик
  5. Документ за внесена такса за обучение. Таксата се плаща лично или от фирма въз основа на подписан договор с кандидата.

Документите се подават лично или се изпращат по пощата.
Одобряването и класирането на кандидатите се извършва от БЦКЗ въз основа на представените документи. Личните данни за курсистите представляват поверителна информация, отговорност за която носят БЦКЗ и ЦПО „ПРОФЕСИОНАЛИСТ -99- Гълъбово” АД.

За да получите повече информация или да направите запитване моля свържете с нас на посочените контакти.