Banner
НачалоЗа насКурсове за заварчициПрофесионално обучениеХотелКонтакти
ОБУЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ЗАВАРЪЧЕН ПЕРСОНАЛ

Присъствието на фирмите на вътрешни и международни пазари изисква внедряване и развиване на Система за осигуряване на качеството, съгласно EN ISO 9001- 2000.
Стандартизационната поредица определя мащабите на осигуряване на качеството в рамките на фирмата и може да служи като рамково условие в партньорските търговски отношения, а така също и при оценяване действията на трета страна.
В заваръчното производство под осигуряване на качеството се разбира, че заварените части се произвеждат от компетентен/сертифициран заваръчен персонал – надзорен и изпълнителски в надлежно обзаведени фирми.
Квалификационните нива са шест, според нормативни документи на Международния институт по заваряване- организация обединяваща институти и организации по заваряване от над 43 страни, включително и България. Предпоследното място в йерархията заема т. н. Международен заварчик.
Българският център за квалификация в заваряването /БЦКЗ/, звено от системата на Българския съюз по заваряване е удостоен от Международния институт по заваряване с правото да прилага международна хармонизирана система за обучение на заваръчен персонал.

Курсове за подготовка на МЕЖДУНАРОДНИ ЗАВАРЧИЦИ
В съответствие с нормативните документи Центъра за професионално обучение „ПРОФЕСИОНАЛИСТ - 99 - Гълъбово” АД организира курсове за подготовка на Международен заварчик по следните заваръчни процеси:
  • Ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди
  • Електродъгово заваряване в среда от инертен защитен газ с нетопящ се електрод
  • Електродъгово заваряване в среда от защитен (инертен/ активен) газ с топящ се електрод
Системата на обучение се състои от 6 модула, водещи до три равнища на квалификация:
  • международен заварчик на ъглови шевове
  • международен заварчик на плочи / листов материал /
  • международен заварчик на тръби.
Курсовете за обучение обхващат от 165 до 516 учебни часа.
След всеки модул се полага междинен изпит, а в края на курса окончателен- теоретичен и практически. При успешно положени изпити, курсистът получава диплома,призната в Европа, САЩ, Канада, Япония и др., валидна без ограничение във времето.
Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели и инструктори по практика. Всеки курсист получава пълен комплект информационни листи, които използва при подготовката си.